Study Group of a European Civil Code, udvalg, der har til formål at udarbejde en europæisk civillovbog, se European Civil Code. Udvalget blev oprettet 1997 og fortsætter det arbejde, som Commission on European Contract Law begyndte. Det udarbejder bl.a. regler om enkelte kontrakter, erstatning uden for kontraktforhold og ugrundet berigelse.