Eteokles og Polyneikes, sønner af Ødipus; brødre til Antigone. Deres skæbne er behandlet i flere græske tragedier: Efter Ødipus' død kæmpede brødrene om magten i Theben, og Polyneikes forsøgte med en hær at erobre byen; i kampen dræbte de to brødre hinanden, og Antigone trodsede forbudet mod at begrave forræderen Polyneikes. Se den thebanske sagnkreds.