Estienne var en fransk humanistfamilie, der virkede som bogtrykkere og boghandlere i 1500- og 1600-tallet. To af slægtens medlemmer var tillige lærde filologer: Robert Estienne og hans søn Henri Estienne (1528-98). De udgav mange klassikertekster og bibeludgaver, men som calvinister pådrog de sig teologernes uvilje og forlagde 1550 virksomheden fra Paris til Genève. Af største betydning for filologien var de to store ordbøger, Thesaurus Latinae linguae (1. udg. 1531) og Thesaurus Graecae linguae (1572).