Eskjær, Eskær, sædegård ved Hvalpsund i Limfjorden 15 km nord for Skive. Eskjær kendes fra 1300-t. og har fra 1869 været i slægten Schüttes eje. De nuværende bygninger er opført 1761 for Mads Hastrup med en trefløjet hvidkalket hovedbygning, omgivet af vandfyldte voldgrave, og en senere ombygget ladegård mod vest, der åbner sig mod hinanden om samme akse og danner en fin arkitektonisk helhed. Hovedbygningen står på en høj kælder med betydelige rester af sengotiske krydshvælv.