Erstatningsnævnet, Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, nævn under Justitsministeriet, der træffer den endelige administrative afgørelse om statslig erstatning og godtgørelse for person- eller tingsskade forvoldt ved overtrædelse af Straffeloven; oprettet 1976.