Ernst Peymann, 22.5.1735-28.1.1823, dansk ingeniørofficer, der som 70-årig fik ansvaret for forsvaret af Sjælland og København i efteråret 1807 uden nogensinde at have ført kommando over egentlige tropper. Under den britiske belejring forsvarede Peymann byen med underlegne styrker og med personligt mod og afviste iht. sin instruks at overgive den og udlevere flåden. Efter bombardementet 2.-4. september kapitulerede Peymann dog, ikke mindst pga. pres fra ledende personer i byen, og indvilligede i flådens udlevering. Derfor dømte en nedsat overkrigskommission Peymann fra ære, liv og gods; dommen blev dog senere ændret til afsked i unåde, og efter krigen fik han også tillagt pension.