Ernst Bernard Haas, 1924-2003, amerikansk politolog. Født i Tyskland, 1938 udvandrede familien til USA. Professor ved University of California, Berkeley, fra 1962 til 1999. Haas var i 1950'erne en af de første, der forsøgte at give et videnskabeligt bud på den europæiske integrations forudsætninger og forløb. I sine første arbejder så han integrationen som en næsten automatisk udvikling, men senere har han revideret sine teorier og i stedet vist, hvor vanskeligt det er at forudse retningen og omfanget. Vigtige arbejder er The Uniting of Europe (1958), The Obsolescence of Regional Integration Theory (1975) og The Rise and Decline of Nationalism (1997).