Erling Kristensen, 1893-1961, dansk forfatter. Med sin baggrund i et fattigt landarbejdermiljø i Vendsyssel skildrede han i en række realistiske, pessimistiske romaner gennem årene 1927-36 samfundets brutalisering og civilisationsudvikling i økonomiens og ideologiernes store krisetid o. 1930. Tillid til naturen, men en kraftig skepsis ved menneskenaturen styrer den grumt satiriske debutroman Støtten (1927) om strugglerens vej til magten. Kollektivromaner er Stodderkongen (1929) og Drejers Hotel (1934), hvor fællesskab og solidaritet sættes på prøver, der ikke bestås. Menneske mellem Menneske (1936) afsluttede foreløbig produktionen med samme budskab. En sen romangenkomst med titlen Misvækst (1952) ændrer ikke billedet, som dog mildnes af de sidste års erindringsskitser og digte.