Vendsyssel. Klitlandskab, sandstrand og Vesterhavet mellem Løkken og Blokhus.

.

Vendsyssel. Dampelephanten Vensyssel. 1862 åbnede et konsortium en ny transportforbindelse fra Frederikshavn over Hjørring til Nørresundby. Det var et engelskbygget landevejstog, der med tre ugentlige ture skulle afløse den langsommelige transport med hestevogne. Veje og broer viste sig for dårlige, og projektet blev indstillet efter kort tid, da lokomotivet brød sammen. Efter krigen i 1864 blev planerne om en jernbaneforbindelse iværksat i stedet for. Illustration fra Illustreret Tidende 1862.

.

Vendsyssel, egn i Nordjylland, der udgør den nordlige del af Den Nørrejyske Ø mellem Limfjorden, Skagerrak og Kattegat; 3000 km2. En linje fra Tranum Klitplantage mod sydøst gennem Ulvedyb adskiller den fra Hanherred.

Faktaboks

Etymologi
Stednavnet kendes fra 1231 som Wændlesysæl, gen. pl. af indbyggerbetegnelsen gammeldansk *wændlar, dannet til Limfjordens opr. navn *Wændil, og syssel 'administrativt område'.

Vendsyssels geografi

Vestkysten består af sandstrand med en klint bagved, undtagen hvor istidsaflejringerne punktvis når frem til havstokken som fx i Lønstrup Klint og ved Hirtshals. Klitzonen er generelt meget sparsomt bebygget, men efter 1930 er store sommerhusområder vokset frem, fx ved Blokhus og Løkken. Skagen Odde med den store vandreklit Råbjerg Mile er et marint klitlandskab i særklasse. Langs østkysten syd for Frederikshavn er klitbæltet lavt og smalt, og kysterne har en del strandenge, der afgrænses mod havet af smalle laguner bag sandbarrierer.

Det sydlige Vendsyssel består af udstrakte sletter dannet af Litorinahavet. Sletterne omkranser flere isolerede bakkepartier med istidsaflejringer. Siden jernalderen er der på sletterne udviklet moser, hvoraf den største er højmosen Store Vildmose. De centrale dele af Vendsyssel består af højtliggende morænebakker med den markante randmoræne Jyske Ås omgivet af marine aflejringer, yoldiaflader, fra slutningen af sidste istid. Lange, vandrige åer, bl.a. Uggerby Å og Voers Å, har eroderet sig dybt ned i terrænet under den betydelige landhævning siden istiden. Skråninger og skrænter er efter 1880'erne blevet tilplantet.

Mange gamle gårdbebyggelser findes spredt ved overgangen mellem terrænelementerne, og enkeltgårde har været langt hyppigere i Vendsyssel end i det øvrige Danmark.

Vendsyssels historie

Vendsyssels ældste arkæologiske fund dateres til ældre stenalder, og kirkernes fordeling viser at stort set hele landsdelen var beboet i middelalderen. Hede- og moseområder har været vanskelige at opdyrke, og store landområder var ødelagt af sandflugt indtil en sandflugtsbekæmpelse blev iværksat i 1800-t.

På trods af de vanskelige vilkår har Vendsyssel i perioder haft overskudsproduktion og eksporteret fisk og landbrugsvarer. En stor del af disse varer blev solgt ved kvægtransport ned gennem Jylland og ved skudehandel, indtil industrialismen slog igennem, de første havneanlæg blev opført, og jernbanen Frederikshavn-Nørresundby blev anlagt i 1871.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig