Erik Stensiö, 1891-1984, svensk geolog; professor ved og leder af Naturhistoriska riksmuseets palæozoologiske afdeling 1923-33, ved Uppsala Universitet 1933-35 og igen ved riksmuseet 1935-59. Han udforskede og systematiserede primitive fossile vertebrater med en forfinet undersøgelses- og præparationsteknik. Hans vellykkede samarbejde med Lauge Koch om Østgrønlands fossile hvirveldyr resulterede i indgående beskrivelser og en skelsættende sammenfatning, Kranium und Visceralskelett der Acranier, Cyclostomen und Fische (1936).