Erik Sparre Andersen, Erik Albrecht Sparre Andersen, 19.12.1919-8.3.2003, dansk matematiker og aktuar, dr.phil. 1955, direktør for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana 1956. Professor i matematik ved Aarhus Universitet 1958 og ved Københavns 1966-87. Andersen blev medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab i 1962 og var formand for Dansk Matematisk Forening 1966-70. Han har ydet væsentlige bidrag til kombinatorik og sandsynlighedsregning, især arcsin-loven, men også adskillige kombinatoriske identiteter og et bidrag til sidstnævntes klassifikation og identifikation.