Erik Sparre Andersen var en dansk matematiker og aktuar. I 1955 fik han sin dr.phil., og året efter blev han direktør for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana. Han var professor i matematik ved Aarhus Universitet i 1958 og ved Københavns Universitet i perioden 1966-87. Andersen blev medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab i 1962 og var formand for Dansk Matematisk Forening 1966-70. Han har ydet væsentlige bidrag til kombinatorik og sandsynlighedsregning, især arcsin-loven, men også adskillige kombinatoriske identiteter og et bidrag til sidstnævntes klassifikation og identifikation.