Arcsin-loven udtrykker i spilteori (for et x mellem 0 og 1) en tilnærmet sandsynlighed for, at en spiller i en række "fair" spil har ført højst \(x\cdot 100%\) af tiden. Den tilnærmede værdi er givet ved arcsin-fordelingens værdi i x, som er lig med tilhørende tæthedsfunktion . Tæthedsfunktionen antager sin mindsteværdi for \(x=1/2\) og sine største værdier for \(x \to 0 \) og \(x \to 1\), hvilket bemærkelsesværdigt betyder, at det er langt mere sandsynligt, at spilleren har ført (eller været bagud) den altovervejende del af tiden, end at have ført ca. halvdelen af tiden. Den præcise formulering af arcsin-loven er knyttet til en random walk med en kontinuert symmetrisk fordelingsfunktion. Beviset for arcsin-loven har givet anledning til en række kombinatoriske metoder, som har haft stor betydning for mange dele af sandsynlighedsteorien. Desuden er arcsin-loven udvidet til at gælde for en række af vigtige størrelser i sandsynligheds- og køteorien samt i fysikken.