Erik Lunding, 1910-1981, dansk litteraturforsker, professor i tysk litteratur ved Aarhus Universitet 1955-72. Lunding begyndte som barokforsker med disputatsen Das schlesische Kunstdrama (1940). Her og senere var han tillige en formidler af tysk Geistesgeschichte i dansk litteraturvidenskab, bl.a. med et epokegørende signalement af biedermeier i dansk litteratur, i en artikel 1968. Banebrydende var ligeledes hans Adalbert Stifter (1946).