Erich von Manstein, egl. Erich von Lewinski, 24.11.1887-9.6.1973, tysk feltmarskal. Manstein, der under 1. Verdenskrig havde gjort tjeneste på begge fronter, var ved 2. Verdenskrigs udbrud stabschef hos general Gerd von Rundstedt under overfaldet på Polen. Efter felttoget i Frankrig i 1940, hvor det tyske pansergennembrud fulgte en af Manstein udarbejdet plan, blev han udnævnt til feltmarskal. Under felttoget i Sovjetunionen udviste han stor dygtighed, men da han i 1943-44 var blevet tvunget på retræte, blev han i marts 1944 afskediget af Hitler. Efter krigen blev han dømt for krigsforbrydelser, men løsladt i 1953, og siden virkede han som rådgiver under opbygningen af den nye vesttyske hær.