Erasmus Lætus, Rasmus Glad, 1526-9.11.1582, dansk latindigter og humanist, professor i teologi ved Københavns Universitet 1560, adlet i 1569. Efter læreår ved Aarhus Latinskole og magistergrad fra Københavns Universitet i 1546 med påfølgende studier ved tyske universiteter blev Lætus i 1550'erne og 1560'erne det fremmeste medlem af den såkaldte Wittenbergskole under Melanchthon. Hans hovedværker er de syv hyrdedigte Bucolica (1560) med Vergil som forbillede, fremstillingen af Margrete 1.s historie Margaretica (Margareticorum ... libri decem) (1573, da. Erasmus Lætus' Margaretica, 1988) og det nationale epos Res Danicæ (Rerum Danicarum libri undecim) (1573), som er en Danmarksbeskrivelse på mere end 16.300 heksametre. I 1993 kom Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1577).