Energimiljørådet, uafhængigt statsligt råd oprettet 1996 med det formål at fremme energibesparelser og arbejde for en bæredygtig udvikling af energisektoren gennem brug af vedvarende energi. Fungerede desuden som rådgivningsorgan for regeringen og Folketinget; nedlagt 2002.