Emma Ihrer, 3.1.1857-8.1.1911, tysk faglig leder. Emma Ihrer var socialdemokrat og medlem af den tyske landsorganisations ledelse 1890-92. I 1902 oprettedes på hendes initiativ den faglige kvindekomité, som i 1905 omdannedes til et kvindesekretariat. Samtidig med indsatsen på dette felt medvirkede Emma Ihrer ved uddannelsen af tillidskvinder, hvilket skulle få betydning for det faglige kvindearbejde.