Ellis Island, lille ø ved indsejlingen til New York, fungerede som modtagelsesstation for indvandrere 1892-1943; siden 1965 et nationalt mindesmærke sammen med Frihedsgudinden. Efter at være blevet åbnet for besøgende i 1976 er de historiske bygninger blevet renoveret og indrettet til et fremragende museum, der bl.a. viser nogle af danskeren Jacob A. Riis' berømte fotografier. Navnene på foreløbig 200.000 af de anslåede 17 mio. immigranter, der slap igennem "det amerikanske tælleapparat" (et af øens mange tilnavne), står skrevet på æresmuren the American Immigrant Wall of Honor.