Einar Laumann Jørgensen, 10.8.1920-10.12.2006, dansk forstmand; 1962-89 skovrider ved Københavns Statsskovdistrikt. Einar Laumann Jørgensen ydede en stor indsats for anlæggelsen af Vestskoven. Han interesserede sig for arkæo-astronomi og udførte intensive studier af rillesten og formodede spor af forhistorisk astronomi. I 1994 udgav han bogen Stjerner, sten og stænger: arkæo-astronomi i Danmark.