Eigil Hilmar Wolff, 1914-1983, dansk officer. Wolff gjorde tjeneste 1943-45 ved Den Danske Brigade i Sverige. Han var som generalløjtnant chef for bl.a. Enhedskommandoen 1963-70 og Forsvarsstaben 1970-73. Han blev pga. sin offentlige afstandtagen fra nedskæringer i forsvaret forbigået som forsvarschef og afsluttede 1973-75 sin karriere som chef for NATO Defense College i Rom.