Eidophusikon, (af gr. eidos 'form, udseende, billede' og afledn. af physis 'natur'), billedteater skabt af den fransk-engelske maler Philippe Jacques de Loutherbourg i 1781. Loutherbourg arbejdede fra 1773 som scenograf ved teatret Drury Lane i London, hvor han eksperimenterede med at gøre naturscenerier levende vha. lys- og lydvirkninger, fx ved at illudere solopgange, torden, tåge osv. Erfaringerne udnyttede han i sit Eidophusikon, et 2 m bredt bevægeligt panorama sammensat af bemalede, gennemsigtige billedplader og belyst af farvet lys. Johann Christian Bach komponerede musik til teatret, der blev fremvist i flere af Europas større byer. Det var en forløber for dioramaet.