Egill Rostrup, 1876-1940, dansk sceneinstruktør og teaterforsker. Egill Rostrup var uddannet skuespiller. Som instruktør virkede han bl.a. på Det Kgl. Teater (1927-33). Sammen med ægtefællen Ellen Rovsing oversatte han bl.a. Stanislavskijs En Skuespillers Arbejde med sig selv (1940). Hans hovedværk som forsker er doktordisputatsen, Den attiske Tragoidia i theater-historisk Belysning (1921), en dristig sammenligning af græsk tragedie og kultisk maskedrama.