Egholm (Skælskør), ø i Storebælt 3 km vest for indsejlingen til Skælskør Fjord. Egholm, der siden 1972 har været forbundet med Agersø med en dæmning, består af en op til 5 m høj morænebakke, som mod sydøst går over i udstrakte strandenge. Ca. en tredjedel af øens 99 ha land dyrkes. Øen er ubeboet (2013).