Edwin Muir, 1887-1959, britisk lyriker. Erindringer fra en opvækst i beskedne kår i Skotland præger mange af hans digte. Muir har dyrket et traditionelt udtryk, men med hyppige mytiske resonanser, der efterhånden kom til at dreje hans digte i allegorisk retning. 1960 udkom Collected Poems 1921-1958; udvalg af hans digte findes på dansk i Hestene (1982).