Edward Williams Morley, 29.1.1838-24.2.1923, amerikansk kemiker og fysiker, fra 1882 professor i kemi i Cleveland, Ohio. Han medvirkede ved Michelson-Morley-eksperimentet (1887). Loven om det konstante masseforhold ved kemiske reaktioner blev undersøgt af Morley (1896) ved meget nøjagtig bestemmelse af massen af den mængde brint, som reagerer med en bestemt mængde ilt under dannelse af vand. Han forventede, at masseforholdet skulle være det samme for alle vandprøver, men fandt en lille, dengang helt uforklarlig variation pga. varierende indhold af brints og ilts isotoper. Ingen havde dengang nogen forestilling om, at naturligt forekommende atomer af et grundstof er en blanding af isotoper med forskellige masser.