Edward Said, Edward Wadie Said, 1.11.1935-25.9.2003, amerikansk-palæstinensisk litteraturprofessor ved Columbia University, New York, uddannet på Princeton University og Harvard University efter forvisning fra Palæstina i 1948. Said blev regnet for en førende amerikansk intellektuel og støttede som ekspert i international og mellemøstlig politik palæstinensisk selvstyre. Hans bedst kendte værk er Orientalism (1978), der beskriver Vestens stereotype forståelse af den islamiske verden. I andre værker har han analyseret sammenhængen mellem kultur og kolonialisme samt fokuseret på forvisning som politisk redskab.