Edward M. House, Edward Mandell House, 1858-1938, amerikansk præsidentrådgiver og diplomat. House kom fra en velhavende Texasfamilie og kunne med en formue i ryggen hellige sig sin store interesse for politik. 1892-1904 var han rådgiver for guvernører i Texas; han fik her titel af oberst og var siden kendt som Colonel House. Et dårligt helbred forhindrede House i selv at gå aktivt ind i politik, og i stedet blev han politisk rådgiver i Det Demokratiske Parti. I 1911 mødte han Woodrow Wilson og involveredes året efter i hans præsidentkampagne. Der udviklede sig et nært venskab mellem de to; House var under 1. Verdenskrig Wilsons nærmeste fortrolige, virkede som en slags uformel national sikkerhedsrådgiver og var to gange på uofficielle fredsmissioner i Europa. Sin første officielle post fik han som delegeret ved fredskonferencen i Paris i 1919. Her kom det imidlertid til et brud med Wilson, der mente, at House var for kompromissøgende og eftergivende over for de allieredes politiske ønsker.