Edward Gierek, 1913-2001, polsk politiker, generalsekretær for Kommunistpartiet 1970-80. Gierek engagerede sig politisk i Frankrig i 1930'erne og deltog i den belgiske modstandsbevægelse under 2. Verdenskrig. I Polen gjorde han fra 1948 karriere i Kommunistpartiet og blev i 1956 medlem af politbureauet. Ved Gomułkas fald i 1970 valgtes Gierek til førstesekretær og dermed reelt til Polens leder. Inden for rammerne af etpartisystemet og planøkonomien søgte han at modernisere Polen med åbne diskussioner i massemedierne og i parlamentet; industrien skulle moderniseres ved hjælp af lån i Vesten. Fra 1976 var Giereks styre svækket pga. voksende økonomiske problemer og en opposition bestående af arbejdere, intellektuelle og kirken. Efter udbredt social uro blev han i 1980 fjernet fra magten og i 1981 ekskluderet af partiet og frataget alle embeder.