Eduard Gans, 22.3.1797-5.5.1839, tysk jurist og professor ved Berlins Universitet. Eduard Gans var jøde og blev først udnævnt til professor efter at være gået over til kristendommen. Som retsvidenskabsmand var han tilhænger af Hegels filosofi og modstander af den herskende historiske skole. Den komparative undersøgelse i fire bind Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung (1824-35, Arverettens verdenshistoriske udviklingshistorie) er Gans' hovedværk.