Edmund Henry Hynman Allenby var en britisk officer og en af de betydeligste hærførere under 1. Verdenskrig. Efter bl.a. at have deltaget i Boerkrigen var Allenby under 1. Verdenskrig chef for det britiske rytteri på vestfronten og fik 1917 kommandoen over det britiske ekspeditionskorps i Egypten. I 1917-18 førte han et felttog mod de tyrkiske tropper i Palæstina og erobrede i december 1917 Jerusalem. I sommeren 1918 gennembrød Allenbys tropper den tyrkiske front, og efter sejren ved Megiddo i september 1918 erobredes Damaskus og Aleppo. Dette bidrog afgørende til, at Tyrkiet 30.10.1918 indgik våbenstilstand. Allenby blev i 1919 adlet som viscount og udnævnt til feltmarskal, og han var 1919-25 højkommissær over Egypten og Sudan. Han førte her en politik, der resulterede i Egyptens delvise selvstændighed i 1922.