Edictum Rothari, Edictus Rothari, longobardisk lovbog, udstedt af kong Rothar i 643; med tilføjelser under senere konger danner den grundstammen i den longobardiske ret. Lovbogens bestemmelser kendes først og fremmest fra de studier, de blev genstand for ved retsskolen i Pavia muligvis allerede fra 800-t., og som fortsattes af Bolognaskolen. Edictum Rothari er som andre af de tidlige såkaldte germanske stammelove forfattet på latin. En del bestemmelser viser overensstemmelse med andre af folkevandringstidens love, og også i den langt senere Skånske Lov findes regler, der minder om de tilsvarende i longobardisk ret. Se også germansk ret.