EU's udenrigschef, EU-udenrigsminister, populær betegnelse for EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.