EU har vedtaget en forordning til beskyttelse mod afskovning
EU har vedtaget en forordning til beskyttelse mod afskovning.

EU's forordning om skovrydning blev vedtaget den 31. maj 2023 og har til formål nedbringe den global skovrydning.

Faktaboks

Også kendt som

forordning mod afskovning

Forordningen har også til hensigt at nedbringe EU's bidrag til udledning af drivhusgas og tab af biodiversitet.

Nye krav til virksomheder efter EU's forordning mod skovrydning

Forordningen stiller en række krav til både store, mellemstore og helt små virksomheder; fælles for kravene er, at de handler om at undgå at bidrage til afskovning.

Store- og mellemstore virksomheder skal leve op til kravene i forordningen pr. 30. december 2024, mens mikro- og små virksomheder først skal efterleve kravene pr. 30. juni 2025.

Liste med råvarer og produkter

Forordningen stiller krav til europæiske virksomheders import og eksport af bestemte råvarer og produkter; disse er oplistet i forordningens bilag 1.

Af råvarer omfatter listen bl.a. kvæg, kakao, kaffe, oliepalmer, gummi og træ. På listen ses også produkter, der er afledt af disse råvarer, fx læder, chokolade, palmeolie, naturgummi og brænde mv.

Krav til råvarer og produkter

Efter forordningens artikel 3 må disse råvarer og produkter kun omsættes på EU-markedet og eksporteres, hvis:

i) de er skovrydningsfrie,

ii) de er blevet produceret i overensstemmelse med den relevante lovgivning i produktionslandet samt,

iii) de er omfattet af en due diligence-erklæring.

I kravet om, at relevante produkter og råvarer skal være skovrydningsfrie, ligger, at de relevante produkter og råvarer ikke har medført skovforringelse eller skovrydning efter den 31. december 2020.

Krav om due diligence

Kravet om due diligence er nærmere præciseret i forordningens artikel 8. Det følger heraf, at der skal udføres en nærmere undersøgelse af leverandørers indsamling af data, risikovurderings-foranstaltninger og risikobegrænsende foranstaltninger.

Kernen i dette due diligence-begreb er, at virksomheden skal fortage en risikovurdering på baggrund af indsamlet information med henblik på at minimere risikoen for omsætning af produkter, der har medført skovrydning eller skovforringelse på EU-markedet.

Sanktioner ved overtrædelse

Efter forordningens artikel 25 fastsætter EU's medlemsstater selv de nærmere regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes, hvis forordningens bestemmelser overtrædes. Disse sanktioner skal være effektive, proportionale og have afskrækkende virkning.

Artikel 25 stk. 2 oplister mulige sanktioner, herunder, bøder, der står i rimeligt forhold til miljøskaderne og værdien af de relevante råvarer eller produkter, konfiskation af de relevante produkter fra operatøren og/eller forhandleren, konfiskation af operatørens og/eller forhandlerens indtægter fra en transaktion med de relevante produkter samt midlertidig forbud mod at bringe relevante råvarer og relevante produkter i omsætning, tilgængeliggørelse på markedet eller eksport i tilfælde af alvorlige overtrædelser eller gentagelsestilfælde.

Pligten til at udføre due diligence og dokumentere denne undersøgelse i form af erklæring er central i forordningen.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig