EGBGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, tysk lov fra 1896 om BGBs ikrafttræden med overgangsforskrifter, regler om forholdet til anden tysk lovgivning samt regler om tysk international privatret. De sidstnævnte blev i 1986 og 1994ændret og udvidet væsentligt, idet bl.a. lovvalgsreglerne i EF-lovvalgskonventionen af 1980 blev indføjet i EGBGB.