Dybfrostrådet, tidligere dansk brancheorganisation. Dybfrostrådet blev stiftet 1959 under navnet Dybfrostindustriens Sammenslutning, omdannet i 1963 til Dybfrostinstituttet, for efter sammenslutning i 1982 med Dybfrostproducenternes Fællesråd at blive den danske dybfrostindustris brancheorganisation. Dybfrostrådet varetog kontakt til nationale og internationale myndigheder og oplyste om dybfrosne levnedsmidlers anvendelse. Dybfrostrådet uddelte ved sit årsmøde hædersprisen Den Gyldne Pingvin som anerkendelse af nye, gode dybfrostprodukter. Rådet blev nedlagt som selvstændig organisation i 1997, hvorefter Dybfrostforeningen under Dansk Dagligvareleverandør Forening (DLF) videreførte aktiviteterne. Samtidig etableredes Forum for Dybfrost som et debatforum for at sikre samarbejde med parter i dybfrostsektoren, som ikke er medlem af DLF.