Didymos Chalkenteros var en græsk filolog. Han virkede i det 1. århundrede e.v.t. i Alexandria og Rom, og var discipel af Homerfortolkeren Aristarchos. Tilnavnet Chalkenteros 'jernmave' skyldes hans enorme produktion, i oldtiden anslået til 3000-4000 skrifter, hvori han ret traditionelt gengav sine forgængeres arbejder. Alt er gået tabt på nær to længere brudstykker af hans kommentarer til Demosthenes' værker, men hans skrifter om græske digtere indgår for en stor del i de senantikke skolier, dvs. forklarende noter til oldtidens klassiske forfattere.