Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigspolitisk Nævn, udvalg, der ifølge Grundloven § 19, stk. 3, vælges af Folketinget blandt tingets medlemmer. Regeringen har pligt til at rådføre sig med nævnet forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. I modsætning til andre folketingsudvalg har nævnet således grundlovsmæssig status (fra 1953), og dets virksomhed er nærmere reguleret i Lov om Det udenrigspolitiske Nævn fra 1954. Et udenrigspolitisk nævn (uden grundlovsstatus) nedsattes første gang i 1923 for at skabe øget parlamentarisk indflydelse på udenrigspolitiske beslutninger.