Den Slesvigske Forening, forening, oprettet 1920 af redaktør Ernst Christiansen som politisk og kulturel organisation for det danske mindretal i Flensborg. Medlemstallet nåede i 1920 ca. 4700, særlig fra arbejderklassen, men faldt til ca. 1700 i 1945. Meget mindre var afdelingerne for landdistrikterne (1920) og Gottorp Amt (1922) samt Den Frisisk-slesvigske Forening på vestkysten (1923). Foreningerne fik stærk fremgang efter 2. Verdenskrig og reorganiseredes i 1946 som Sydslesvigsk Forening.