Ernst Christiansen, 1877-1941, sydslesvigsk politiker og redaktør. Christiansen kom som ganske ung til Flensborg Avis, hvor han blev oplært af Jens Jessen, hvis redaktørstilling han overtog i 1906. Efter 1. Verdenskrig arbejdede han først for Dannevirkelinjen, og efter det skuffende afstemningsresultat i anden zone i 1920 prøvede han i København og som medlem af en mellemslesvigsk delegation i London og Paris at få denne zone internationaliseret. I 1920 var han med til at oprette Grænseforeningen. De tyske pressemyndigheder fjernede ham i 1940 fra redaktørstillingen og pålagde ham skriveforbud.