Den Saliske Lov, latin Lex Salica, lov udstedt af Chlodovech 1. (Klodevig) i begyndelsen af 500-t. for den del af frankerne, der hørte hjemme i det nuværende Holland og Belgien: de saliske frankere. Se germansk ret og Chlodovech 1.