Den Monetære Komité, komité, der består af højtstående embedsmænd fra de enkelte EU-lande, som med jævne mellemrum mødes i EU-Kommissionens regi for at træffe beslutninger vedrørende valutapolitiske forhold. Det er således i Den Monetære Komité, at beslutninger vedrørende revaluering og devaluering løbende er blevet diskuteret i forbindelse med det økonomiske og monetære samarbejde; se EU.