Den Fri Architektforening, lille sammenslutning af arkitekter (maks. 24 medlemmer), der kun eksisterede 1909-19, men kom til at betyde meget for fagets udvikling. Den opstod pga. utilfredshed med uddannelsen på Akademiet og som protest mod, at to arkitekter var blevet nægtet optagelse i Akademisk Arkitektforening. Medlemmer var Povl Baumann (formand), Thorkild Henningsen, Carl Petersen, Ivar Bentsen og andre med tilknytning til P.V. Jensen-Klint. Ved opløsningen indgik medlemmerne i Akademisk Arkitektforening.