Den Fransk-tyske Venskabstraktat, Élyséeaftalen, indgået i 1963; den markerede en foreløbig kulmination på det tætte fransk-tyske samarbejde, som præsident de Gaulle og forbundskansler Adenauer havde indledt i 1958. Selvom Forbundsdagen vedtog en erklæring, der begrænsede traktatens rækkevidde, fik den stor symbolsk betydning som udtryk for ønsket om at gøre forholdet mellem de to lande til kernen i det europæiske samarbejde.