Den Europæiske Koncert, de europæiske stormagter, Rusland, Preussen, Østrig, England og Frankrig, der samarbejdede med henblik på at bevare territorial og politisk status quo efter Napoleonskrigenes afslutning i 1815. Koncerten svækkedes, efterhånden som folkelige demokratiske bevægelser voksede frem i Europa. Begrebet blev brugt sidste gang officielt på Pariskonferencen efter Krimkrigen i 1856, men levede videre i resten af århundredet som en påmindelse om, at de europæiske stormagter skulle konsultere hinanden vedrørende territoriale ændringer. Se også Wienerkongressen og Kvadrupelalliancen.