Den Blå Betænkning, gængs betegnelse for Undervisningsvejledning for Folkeskolen, udsendt af læseplansudvalget 1960-61 som følge af Folkeskoleloven 1958. Den medførte gennemgribende forandring af undervisningen, se folkeskole og læseplan.