Den Alliancefri Bevægelse

Den Alliancefri Bevægelse, The Non-Aligned Movement, NAM, en uformel international sammenslutning af en række lande, primært udviklingslande.

Bevægelsen har sin baggrund i afkoloniseringsprocessen og den samtidige opdeling af verden i Øst og Vest. Den blev dannet 1961 i Beograd, men tankerne om et samarbejde går tilbage til kolonitiden og til det afroasiatiske møde i Bandung i 1955 (se Bandungkonferencen). Formålet var at danne en tredje kraft i verdenspolitikken ud fra principper om alliancefrihed i forhold til Øst-Vest-konflikten, om antikolonialisme og antiimperialisme.

Bevægelsen har gradvist udvidet sit medlemskab til også at omfatte latinamerikanske lande og er vokset fra de oprindelige 25 medlemslande til omkring 120. En betingelse for medlemsskab var at landet ikke indgik i en multilateral militær alliance (som NATO).

Bevægelsen kæmper for at være talerør for udviklingslandenes økonomiske, politiske og kulturelle rettigheder. Vanskelighederne med at få gennemført kravet om en Ny Økonomisk Verdensorden, ophøret af Øst-Vest-konflikten og den stigende betydning af regionale grupper og organisationer har dog svækket bevægelsen, som kæmper med at definere sin nye rolle i den internationale politik.

Den Alliancefri Bevægelse afholder topmøder med deltagelse af Udenrigsministre hvert tredje år. Det seneste blev dog afholdt i 2014 i Algeriet. Derudover afholdes ofte møder i tilknytning til åbningen af FN's generalforsamling og mere tematiske møder hvor det sidste blev afholdt i oktober 2019 i Baku, Azerbadjan.

Se også den tredje verden.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig