Deir Alla, oldtidsby i Jordandalen. Deir Alla var beboet ca. 1800-300 f.Kr. og er muligvis den bibelske by Sukkot. Udgravninger har vist, at den var et vigtigt handelscentrum i bronzealderen, men blev ødelagt omkring 1200. Senere blev der bygget et tempel, og Deir Alla synes ikke at have været en almindelig by, men et valfartssted. En vigtig indskrift, der nævner Bileam (jf. 4.Mos. 22-24), blev fundet her. Sproget i denne indskrift er omdiskuteret. Nogle forskere ser det som aramæisk, andre mener, det er kanaanæisk eller en form for blandingssprog.