De Frikonservative, dansk landstingsparti 1902-15, dannet af Mogens Frijs efter hans og syv andre landstingsmedlemmers brud med Højre i 1900. Det muliggjorde Systemskiftet i 1901, og De Frikonservative blev en uundværlig støtte for de første venstreregeringer. De Frikonservatives mål var at trække Venstrereformpartiet, senere Venstre og Det Radikale Venstre, mod højre og moderere reformpolitikken, hvilket i høj grad lykkedes, da gruppens stemmer var nødvendige for at få love igennem i Landstinget. De Frikonservative indgik i 1915 i det nystiftede Konservative Folkeparti.