De Aderton, i daglig tale betegnelsen for de 18 medlemmer af Svenska Akademien, se akademi - litterære akademier.