David Hannerberg, 1900-1981, svensk geograf, professor i kulturgeografi i Lund 1950-56 og i Stockholm 1956-69. Afhandlingen Närkes landsbygd 1600-1820 (1941) og samleværket Svenskt agrarsamhälle under 1200 år (1971) markerede Hannerbergs hovedinteresse: en rekonstruktion af bondesamfundets udvikling, dets dyrkningssystemer og det resulterende kulturlandskab analyseret gennem gamle kort og optegnelser.